ICL Services
Ask a question
Vijesti
26 July 2016
Vijesti

Готово!

Скоро материал придет на указанную электронную почту. Также подписывайте на нас в Facebook

Ok

Telekom u okviru zakona

Tržište telekomunikacionih usluga u Rusiji prolazi kroz težak period. Sa jedne strane, njegov razvoj je ugrožen usled porasta popularnosti IP telefonije i mesendžera sa glasovnim i video pozivima, koji omogućavaju uspostavljanje veze putem interneta.

Sa druge strane, pritisak vrše organi zakonodavne vlasti, primenjujući zakone koji direktno utiču na telekomunikacione usluge u Rusiji. Call operateri govore o ogromnim troškovima, koje će oni snositi primenjujući zakon br. 374-ФЗ (koji se često naziva „zakonom Оzerova-Jarove“), u vezi sa obavezom kompanija da kupuju nove sisteme za skladištenje podataka (SAN) za čuvanje velike količine podataka svojih klijenata, što će na kraju dovesti do usporavanja ili čak do obustave razvoja sopstvene infrastrukture kompanije. 

Na ruskom tržištu sistema za skladištenje podataka (SAN) predstavljeno je nekoliko jeftinih rešenja od strane domaćih kompanija, koje nude softverske i hardvesrke pakete na diskovima čija je cena čuvanja niža u odnosu na virtuelnu biblioteku podataka (VTL). Takvi proizvodi se ne mogu pohvaliti širim spektrom funkcija u domenu upravljanja i optimizacije podataka, kao što je to slučaj sa sistemima za skladištenje podataka u rangu Enterprise, međutim isključivo u slučaju arhiviranja oni u potpunosti odgovaraju.

Jedno od takvih rešenja − softverski i hardvesrki paketi iz linije ICL Storage, izrađeni od strane kompanije ICL Services, pružaju mogućnost odustajanja od korišćenja skupih specijalizovanih uređaja za čuvanje arhivskih podataka, što znatno smanjuje njihovu cenu. Takođe, zahvaljujući niskoj ceni posedovanja sistema za skladištenje podataka (SAN) ICL Storage se može efikasno koristiti za čuvanje velikih količina podataka (Big Data) i medijskog sadržaja.

„Uzimajući u obzir činjenicu, da su domaće virtuelne biblioteke podataka (VTL) izumrle kao kategorija, − navodi Аleksej Šipov, direktor za razvoj cloud platforme ICL Cloud u kompaniji ICL Services, − to daje nadu da će softverski definisan sistem za skladištenje podataka (SAN) moći da pruži realnu alternativu za pouzdano čuvanje arhivskih podataka call operatera, i da novac ruskih potrošača neće biti uplaćivan na račune inostranih kompanija proizvođača Sistema za skladištenje podataka (SAN)“.

Теlekom оperateri idu „u oblake“

Prema rezultatima ankete lidera u sferi industrije Data centara (oktobar - novembar 2015. god.), sprovedene od strane konsultantske kompanije “Vostock Capital”, više od 75% ispitanika navodi da je budućnost Data centara u Rusiji povezana sa razvojem cloud computing-a u celini i delimično sa integracijom cloud servisa. Svi telekomunikacioni igrači poseduju više mogućnosti za izgradnju i korišćenje centara za obradu podataka za njihov sopstveni hosting podataka. Pri tome, oni su zainteresovani i za pružanje usluga kolokacije na tržištu informacionih tehnologija, a isto tako da postanu isporučioci cloud usluga.

Razvoju ovog pravca rada telekom operatera doprineo je novi zakon o ličnim podacima, kojim je propisano da se svi podaci čuvaju na ruskom jeziku i u nacionalnim ruskim data centrima. Vodeći igrači na tržištu, kao što su: VimpelKom, Rostelekom, MTS i Megafon rade na izradi sopstvenih data centara, zajedno sa najvećim svetskim dobavljačima. Razvoj sličnih partnerskih odnosa najčešće je iniciran od strane samih dobavljača, koji u protivnom imaju ograničen pristup klijenata za korišćenje cloud rešenja.

Nove tehnologije

Bez obzira na sve poteškoće, telekom operateri, koji su se prilagodili na nove ekonomske izazove, spremni su da iskoriste mogućnosti informacionih tehnologija za razvoj i jačanje svog poslovanja u novim sferama tržišta.

Ruski telekomunikacioni operateri, na primer, počinju da traže mogućnost za osvajanje segmenta Internet stvari (IoT, Internet of Things), a praksa u svetu pokazuje da se do toga dolazi kroz preduzetni kapital. Na osnovu istraživanja McKinsey & Company „Inernet stvari: realno vredi ili je prevara“ (The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype), objavljenog u junu 2015. godine, 2025. godine biznis zasnovan na Internet stvarima imaće prihod od 3,9 do 11,1 triliona dolara. Danas u Rusiji Internet stvari u vidu М2М servisa već donose najvećim kompanijama za usluge mobilnih komunikacija 10–15% prihoda od prenosa podataka.

Osim segmenta IoT, u naredne 2 - 3 godine u Rusiju će stići tehnologije računarskih mreža nove generacije SDN/NFV, koje imaju zadatak da razdvoje upravljanje mrežnom opremom od upravljanja prenosom podataka. Prema rezultatima istraživanja IDC, u naredne tri godine svetsko tržište mrežne opreme i odgovarajućih aplikacija za SDN i NFV porašće u proseku za 89,4% na godišnjem nivou, a do 2018. godine premašiće 8 milijardi dolara. Među ostalim tehnološkim trendovima – „unapređena“ detaljna analiza klijenata, softverski konfigurisane aplikacije i infrastruktura. Dok će prenosivost mobilnih brojeva i izgradnja LTE mreža doprineti širenju primena Big Data u domaćoj telekomunikacionoj industriji. Svi krupni igrači na tržištu već su investirali u LTE licence i nastavljaju sa širenjem infrastrukture, sklopivši nekoliko partnerskih sporazuma iz ove oblasti.

г.jpg

Realizacija poslovnih aplikacija, kao što je BI, u režimu realnog vremena, analitika, intelektualna analiza podataka, upravljanje dokumentima kao i obično razvijaju se ubrzanim tempom. Mobilna industrija, takođe, zadržava ulogu glavne lokomotive u oblasti IT i telekomunikacija. Uz razvoj informacionih tehnologija postalo je aktuelno obezbeđivanje bezbednog čuvanja podataka na mobilniim uređajima. U oblasti informacione bezbednosti to je biometrijska identifikacija prema otiscima prstiju, dužici oka i 3D skeniranju lica.

„Telekom, kao ni jedna druga grana industrije, zainteresovan je za inovacije u domenu IT. Naručioci svakim danom pokazuju sve viši nivo poznavanja novih tehnologija, a takođe shvataju potencijal ovakvih rešenja za njihovo poslovanje – navodi stručnjak Aleksej Šipov. Bez obzira na to, što je smanjivanje troškova za sada glavni pokretač za uvođenje naprednih tehnologija, inovacije i nove mogućnosti su drugi pokazatelj po značaju. Rusko tržište je trenutno u isčekivanju uspešnih zapadnih primera uvođenja „inteligentnog funkcionala“, što će podstaći domaće kompanije na eksperimentisanje. 

 


Share:
icl-services.com uses cookies, and by continuing browsing the website you give your consent to the use of cookies by us. Otherwise you should leave our website after reading this.
Up