ICL Services
Ask a question
Vijesti
25 February 2015
Vijesti

Готово!

Скоро материал придет на указанную электронную почту. Также подписывайте на нас в Facebook

Ok

Tehnologija Process Mining ili na koji način poboljšati operativnu efikasnost

Jedno od najboljih sredstava za objektivnu ocenu poslovnih procesa je Process Mining – tehnologija analize poslovanja koja predstavlja novinu na ruskom tržištu.

Process Mining radi sa objektivnim podacima, koji se nalaze u informacionim sistemima, a prilikom ocene poslovnih procesa omogućava korišćenje činjenica u realnom vremenu. Osim toga, uz pomoć ove tehnologije moguće je sprovesti redovne procene i analize efikasnosti procesa, kao i vizualizaciju njihovog kretanja.

Uprkos prednostima i napretku tehnologija, faktor koji ograničava širenje Process Mining metode u Rusiji jeste slaba informisanost poslovnog sveta o ovoj metodi vršenja analize, kao i neophodna značajnija ulaganja u razvoj sopstvenih kompetencija, koji omogućavaju primenu ove metode. Postoje i tehničke prepreke, na primer, nedovoljna automatizacija procesa. Upravo visok nivo automatizacije predstavlja ključni faktor za korišćenje Process Mining metode.

Gore navedene poteškoće u velikoj meri koče razvoj tehnologije u Rusiji, ali kompanija ICL Services već dugi niz godina primenjuje u praksi metodu vršenja analize po Process Mining tehnologiji.

„Mi primenjujemo Process Mining metodu u svojstvu sredstva za ekspres dijagnostiku problema, koji nastaju u procesima pružanja usluga IT outsourcing-a i u okviru revizije internih poslovnih procesa, - ističe Ajgulj Jeremejeva, rukovodilac službe za organizacioni razvoj kompanije ICL Services i stručnjak u oblasti Business Process Management-a.

U okviru ove tehnologije, kompanija ICL Services je razradila uslugu dubinske analize i vizualizacije poslovnih procesa (PRO/ЗРЕНИЕ), koja omogućava klijentima da brzo i uz minimalne troškove steknu uvid u način odvijanja procesa, oslanjajući se na činjenice i objektivne dokaze. Usluga omogućava višestruko uvećanje povraćaja investicija od pokretanja reinženjeringa poslovnih procesa, a na račun otkrivanja mogućnosti povećanja efikasnosti.

Share:
icl-services.com uses cookies, and by continuing browsing the website you give your consent to the use of cookies by us. Otherwise you should leave our website after reading this.
Up