ICL Services
Ask a question
Vijesti
25 April 2016
Vijesti

Готово!

Скоро материал придет на указанную электронную почту. Также подписывайте на нас в Facebook

Ok

Kompanija ICL Services otvara nove horizonte u Srbiji

Kompanija ICL Services, pionir u domenu profesionalnog IT outsourcing-a u Rusiji i vodeći pružalac usluga za kompaniju Fujitsu, otvorila je lokaciju u Evropi. Kancelarija u Beogradu će omogućiti kompaniji da sprovede mere za obezbeđivanje neprekidnosti i pouzdanosti u radu postojećih servisa za evropske klijente, kao i da proširi obim poslovanja sa Fujitsu.

U kancelariji u Beogradu će stručnjaci kompanije pružati raznolike servisne usluge, među kojima su: udaljeni 24-časovni monitoring IT infrastrukture (u režimu 24x7); usluge udaljene podrške IT infrastrukturi (Wintel, Unix, Storage), uz fokusiranjem na 24-časovno pružanje servisnih usluga, sedam dana u nedelji.

Osim pružanja servisnih usluga globalnim klijentima, kompanija pred sobom ima zadatak daljeg razvoja na lokalnom tržištu, ali i u drugim zemljama Centralne i Istočne Evrope, sve u cilju kreiranja Nadležnog centra za usluge koje su najtraženije u regionu. U planu je pružanje sledećih servisnih usluga:

  • Udaljeno upravljanje infrastrukturom;
  • Cloud rešenja zasnovana na OpenStack-u;
  • Višejezični Service Desk;
  • Servisne usluge za informacionu bezbednost.

Visokokvalifikovani kadrovi sa znanjem više stranih jezika, koji poseduju znanja iz oblasti informacionih tehnologija; povoljna cena i fleksibilnost usluga; strateški pogodan geografski položaj i postojanje Univerziteta koji pripremaju kvalitetan IT kadar — ovo su osobenosti regiona koje su postale osnov izlaska kompanije ICL Services na profesionalno IT tržište u Srbiji, i to sa dugoročnom perspektivom. Osim toga, Srbiju zovu “perspektivnim centrom” ili “zvezdom u usponu”, kako u domenu IT outsourcing-a, tako i u širokom spektru naučnih oblasti. 

Danas “srpska lokacija” vrši odabir kvalifikovanih stručnjaka za otvorene pozicije. Plan razvoja kompanije predviđa otvaranje između 100 i 150 radnih mesta u oblasti IT i visoke tehnologije u toku naredne tri godine. Radi dostizanja ovakvih ciljeva, kompanija ima u planu saradnju sa fakultetima u Beogradu. Rukovodstvo kompanije će uskoro posetiti nekoliko školskih ustanova radi upoznavanja sa načinom organizacije i programima za obuku studenata. Planirano je da se u saradnji sa fakultetima osmisle zajednički tehnološki programi i kursevi za studente; ovakva obuka bi studentima omogućila izučavanje najnovijih tehnologija, primenjivih u realnim projektima, a potom i mogućnost konkurisanja za rad u srpskom predstavništvu ICL Services.

Sergej Solovjov, direktor kompanije ICL Services, ističe: “Naš prvobitni zadatak jeste otvaranje rezervnog centra za obezbeđivanje neprekidnog i pouzdanog rada naših postojećih servisa međunarodnim klijentima. Nećemo da se zaustavimo na tome, ali je takav zadatak za ovu godinu. Dalje planiramo širenje obima poslovanja, kako sa Fujitsu, tako i na lokalnom nivou. Naš plan za narednih pet godina je povećanje obima prodaje od 0 do 5 miliona evra na godišnjem nivou. Ovakve rezultate možemo dostići radom na lokalnom tržištu, ali i u susednim balkanskim zemljama i regionu Južne Evrope”.

Otvaranje predstavništva kompanije ICL Services na teritoriji Beograda je jedan od prvih primera uspešne saradnje Rusije i Srbije u oblasti IT outsourcing-a. Pri tome, ona nije usmerena samo na saradnju ovih dveju zemalja i plasiranje ruskih proizvoda na srpsko tržište, već ima za cilj i angažovanje srpskih IT stručnjaka u okviru međunarodne saradnje.


Share:
icl-services.com uses cookies, and by continuing browsing the website you give your consent to the use of cookies by us. Otherwise you should leave our website after reading this.