ICL Services
Ask a question
Vijesti
10 September 2018
Vijesti

Готово!

Скоро материал придет на указанную электронную почту. Также подписывайте на нас в Facebook

Ok

ICL Services: Anti-krizni dobrotvorni model

Da li je kriza od pomoći?

Tokom protekle četiri godine, Rusija је u teškoj ekonomskoj i političoj situaciji,oOko 50% kompanija koje su učestvovale u Zircon istraživačkoj grupi, Pricewaterhouse Coopers, Donor Forum i CAF Rusija prestale su da podržavaju dobrotvorne organizacije ili su smanjile njihov finansijski doprinos dobrotvornim događajima.

Uprkos tome, broj građana I kompanija koje aktivno učestvuju u humanom radu postepeno raste. Prema istraživanju British Charities Aid Fondacije (CAF), sprovedeno u januaru 2016. godine, Rusija je ušla u top 10 od 24 zemalja i zauzela 8. mesto u kategoriji privatnih donaciju u dobrotvorne svrhe u odnosu na BDP (0,34%). Mnoge ruske kompanije su pronašle novi model ponašanja u uslovima ekonomske krize. Posle smanjenja doprinosa dobrotvornim organizacijama, kompanije su se fokusirale ne na direktne donacije, nego na motivaciju zaposlenih da učestvuju u dobročiniteljstvu. ICL Serices, koja je internacionalna kompanija je takođe krenula ovim putem.

Kako uključiti ljude u dobročiniteljstvo?

ICL Services, kao jedan od lidera u svom sektoru, ne samo da se bavi glavnom ulogom jednog od najvećih IT outsorsera u regionu, nego značajno doprinosi socijalnoj i životnoj dobrobiti društva i pridržava se međunarodnih standarda. ICL services pokazuje da dobrotvorni projekti nisu ograničeni na direktne gotovinske investicije, nego su takođe povezane sa aktivnim društvenim pozicijama zaposlenih u kompaniji. Svaki zaposleni može da izabere oblast društvene delatnosti kompanije, za koju je on/ona zainteresovan:

 • Ekološki projekti
 • Projekti koji se tiču zdravog načina života i sporta
 • Projekti koji pomažu mladima da otkriju svoje talente
 • Mnogo malih događaja da podrže razne institucije posvećene deci
 • Projekti u kojima pomažu veteranima
 • Regionalni društveni projekti

Samo u 2017-2018, ICL Services je organizovao iučestvovao u 50+ dobrotvornih događaja okupljajuci 1400 zaposlena lica.

Projekti su vođeni od strane 20 volontera koji su razmatrali inicijative na nedeljnom nivou i implementirali kvartalne planove u okviru društvenih projekata. Nakon pripremanja plana za svaku novu inicijativu, organizatori su objavljivali novosti o događaju i regrutovali tim volontera među zaposlenima.

Zaposleni takođe mogu da predlože njihov projekat i da ga implementiraju. Kompanija podržava takvu inicijativu i pokazuje da svi mogu vrlo lako da postanu organizatori i da mogu da se nose sa ovim zadatkom.

Specijalna humanitarna pomoć

ICL Services stremi ka stalnom razvoju ne samo u odnosu na radne tokove i rezultate, nego i o društvenom životu kompanije i regiona u celini. Kompanija sprečava moguće povrede ljudskih prava, održava transparentnost u svojim odnosima sa partnerima i podstiče inovacije i želju zaposlenih da doprinesu životu čitavog društva obavljanjem svog posla ili aktivnim učešćem u društvenom životu.

Korporativna kultura ICL Services uspešno kombinuje zapadni i ruski pristup zbog jedinstvene istorije kompanije, a to utiče na sve svoje aktivnosti, uključujući dobrotvorni rad. Sledeći principi i odluke su postale posebno uspešne za kompaniju u oblasti dobrotvornog rada.

Jednokratni događaji i dugoročni projekti

Tokom proteklih 10 godina, korporativna dobrotvorna organizacija je uključila obe jednokratne događaje ( donaciju kompjutera studentima Beslana 2004 godine, pomoć bolesnoj deci 2011-2017 godine, kupovinu poklona za Novu godinu psihoneurolološkim pacijentima, dispanzerima itd.) I dugoročne projekte – sponzorstva dečijih i staračkih domova Republike Tatarstan, kao i pomoć veteranima (držanje sastanaka, sponzorstva), ispunjavanje dečijih novogodišnjih želja, itd. Međutim, kompanija preferira jednokratne događaje. Ovo je u velikoj meri usled želje zaposlenih da dobiju brzi rezultat koji će pomoći siromašnima i dobiti psihološko zadovoljstvo od dobrog dela ovde i sada. Drugi razlog se odnosi na činjenicu da različiti događaju imaju različitu publiku sa različitim interesima. Sama kompanija tako olakšava motivaciju zaposlenih i učešće volontera u projektima.

Društvene aktivnosti kompanije uključuju razne kampanje i događaje, od skupljanja odeće za siromašne (2017), baštovanskih aktivnosti i čišćenja parkova (Memory Alley kampanja, sređivanje baste u Usady, čišćenje gradskih parkova) do dugoročnih aktivnosti kao što su skupljanje i odlaganje baterija i recikliranje otpadnog papira, praćeno dodeljivanjem sredstava za dobrotvorne projekte.

Samo u 2017. godini, volonteri kompanije su:

  sakupili 300 kg otpadnog papira. Novac zarađen od reciklaže papira donirali su Fondu Anjela VAvilova
 • organizovali sakupljanje odeće za siromašne i donirali 60+ kg odeće Freemarket-u i Khoroshiye Ruki      (Good Hands) dobrotvornog skladišta.
 • Isporučili 30 kg hrane domovima za napuštene pse.

1.jpg Baštovanstvo u naselju Usadi (2018)

CIljana pomoć

Naše kolege vole da pomažu organizacijama i ljudima koje poznaju. Prema istraživanju Centra za Studije Civilnog društva i Neprofitnog sektora (CSCSNS) Nacionalnog Istraživačkog Univerziteta više ekonomske škole (HSE), 57% Rusa ne veruje u nesebične motive većine humanitarnih organizacija. Oko 43% ispitanika veruje da je dobrotvorna organizacija samo jedna od vrsta samopromocije. 39% smatra da su dobrotvorne organizacije pokriće za nepoštene poslove. I na kraju, 5% ispitanika su priznali da veoma bogati ljudi mogu da nesebično doniraju novac.

Zbog toga, nije iznenađujuće da naši zaposleni više vole da se upoznaju sa onima koji se pomažu i podržavaju:

 • učešće u kampanji “Million in Loose Change” , naime sredstva za doniranje novca u logistici, skupljanje donacija i kampanja interne informacije
 • skupljanje donacija za organizaciju Majke Kazana, koja brine o siročićima
 • učešće u Sajmu ljubaznosti, koja je originalno bila inicijativa Kazanske gimnazije br. 19 i onda se pretvorila u gradski događaj
 • <
 • dobrovoljno davanje krvi 2 puta godišnje

 

112.png Dan dobrovoljnog davanja krvi (2018)

Razvoj

Kompanija učestvuje u zajedničkim obrazovnim programima sa IT Univerzitetima i investira u edukacione projekte, stipendije, programe obuke. Kao dodatak, zaposleni se angažuju u profesionalnoj orijentaciji mladih ljudi, doprinose profesionalnom razvoju i pomažu talentovanim studentima da preduzmu prve korake za izgradnju karijere u obećavajućem i promenljivom IT polju. Kompanija ne primorava učesnike takvih kampanja na obavezno zapošljavanje i ne naplaćuje učešće.

Prošle godine, kompanija je učestvovala na preko 30 sajmova poslova, kao I u projektima i događajima za studente i školsku decu kako bi promovisala IT kao obećavajuću i atraktivnu oblast u regionu. Odbrana diplomske teze, praktična obuka i stažiranje na terenu su deo dobro uspostavljenog mehanizma interakcije između studenata i kompanije.

12.jpg Učesnici programa edukacije u Kazanjskoj gimnaziji No. 19 (2017)

Anonimnost

Zanimljivo je da zaposleni kompanije često prigovaraju na pojavljivanje njihovih imena i fotografija u korporativnim medijima, pogotovo kada se radi o direktnim novčanim donacijama. U isto vreme, oni aktivno podržavaju lično učešće u događajima ciljane pomoći. Možemo da predpostavimo da je to ruski mentalitet i da ne volimo da javno sikutujemo o našim dobrim delima.

Rast

Intenziviranje privatne humanitarne organizacije u ICL Services tokom krize može biti povezano sa željom pojedinih zaposlenih da pomognu onima koji su stvarno u nevolji i kojima treba njihova pomoć. Zadatak kompanije je da podrži takvu inicijativu I promoviđe njenu implementaciju. Što se tiče kompanijskog humanitarnog rada, gde svaka inicijativa dolazi od same kompanije, to je odličan metod da se motiviću zaposleni i da se prvilno iskoristi njihova energija, kao I proceni efikasnost određenih programa i odabir najefikasnijih načina implementacije socijalni programa uz učešće zaposlenih.

Mi smo veoma zadovoljni činjenicom da je svake godine sve više takvih zaposlenih, što ukazuje na stabilan rast kompanije čak i u teškim vremenima.

Share:
icl-services.com uses cookies, and by continuing browsing the website you give your consent to the use of cookies by us. Otherwise you should leave our website after reading this.
Up